top of page

Naše mise

Naším posláním je vyvíjet, udržovat, podporovat a inovovat víceúčelové vícejazyčné řešení pro učitele speciální pedagogiky a terapeuty, kteří pracují ve školách nebo jednotlivě v poradenských střediscích nebo v rodinách.


Chtěli bychom pokrýt podstatnou část každodenních úkolů učitelů speciálního vzdělávání se svými žáky.


Chceme uživatelům poskytovat data o učení a poskytovat efektivní způsob učení pomocí metod založených na důkazech.

Získané finanční zdroje a jejich využití

Normex s.r.o., (soukromá společnost), 2011 - 2018, celkem 350 000 EUR
- 70% použito na mzdy (programování, testování, konzultace s konzultanty spec. Ed.)
- 10% konzultace (grantová agentura)
- 15% na kancelářské materiály, ověření technologie, webové stránky, překlady, jazykové lokalizace, další provozní náklady (doprava, energie, účetnictví atd.)
- 4% podpora a sponzorování partnerských škol a podobných zařízení
- 1% použité na pokrytí marketingových činností

Visual Reading j.s.a., (soukromá společnost), 2018 - 2019, celkem 100 000 EUR
- 7% použito pro právní služby, registraci značky
- 78% použito na mzdy (programování, testování, konzultanti, návrh nových funkcí, ověření, provozní náklady)
- 5% podpora a sponzorování partnerských škol a podobných zařízení
- 5% konzultační služby (grantová agentura)
- 2% použito na pokrytí marketingových činností

Grantová podpora z operačního programu Evropské unie Lidské zdroje 2017 / 4.1.2 / 02, částka 69 000 EUR v roce 2018:
- 70% použito na pokrytí mezd a řízení projektů
- 30% provozní náklady, digitální zařízení a další související technologie (čipy NFC atd.)

 

Grantová podpora z operačního programu Evropské unie Integrovaná infrastruktura 2018 / 3.2.1-18 částka 50 000 EUR v roce 2019:
- 40% bylo použito na poradenské služby
- 60% bylo použito na mzdy (programování, testování, se specializovanými konzultanty, provozní náklady atd.)

2020 SK-NIC a.s. podpořila projekt Interaktivní slabikář,vývoj a výrobu prototypů částkou 23 701,20 EUR.

bottom of page