top of page
educatio-school-education-supplies-concept-2021-08-26-15-49-57-utc.jpeg

Vzdělávací cíle

Platforma Visual Reading® a Interaktivní slabikář vám umožní sledovat tyto vzdělávací cíle.

1. Fonologické uvědomování

Co je fonologické uvědomování?

Fonologické uvědomování je schopnost manipulovat se všemi částmi mluveného slova bez ohledu na jeho význam. Pokud osoba ze severu Kanady řekne „krangaluktar“, měli byste být schopni identifikovat všechny zvuky slova, pokud je Vaše fonologické uvědomnění dobře rozvinuté (krangaluktar znamená „vždy“ v jazyce Inuitů).

Proč je to důležité?

Rozvoj fonologického uvědomování je zásadní v pozdějších snahách o rozvoj čtení. Výzkum ukazuje, že problémy s fonologickým uvědoměním předpovídají špatný vývoj čtení (Stanovich, 1986).

2. Spoznání zvuků hlásek

Proč jsou písmena abecedy důležitá?

Každé slovo se skládá ze skupiny zvuků a po jejich napsaní na papír jim říkáme písmena. Je zcela zřejmé, že pokud chceme, aby někdo četl to, co je napsáno, je nezbytné vědět, jak písmena zní. Je to ještě důležitější, pokud slovo, které potřebujete přečíst, jste nikdy předtím neslyšeli.

Tento úkol se může zdát poměrně jednoduchý. Pokud však pracujete s neverbálními dětmi, může být proces učení zvuků a písmen abecedy velmi náročný.

3. Vyslovování otevřených slabik

Co jsou otevřené slabiky?

Otevřené slabiky jsou slabiky začínající souhláskou, po které následuje samohláska a po ní nenásleduje žádná další souhláska. Zde je několik příkladů: la (la-ma), lí (lí-pa), ma (ma-pa), lo (lo-pa-ta), če (če-pi-ce) atd.

​​

Proč začít s otevřenými slabikami?

Jednoduše řečeno, snadněji se vyslovují a pomáhají urychlit proces dekódování slov. Stejná situace je, pokud uvažujete o jiných jazycích, jako je angličtina nebo maďarština.

4. Analýza a syntéza slabik

Proč učit, jak jsou slabiky konstruovány?

V tomto cíli výuky vizuálně představujeme dítěti způsob, jakým se vytvářejí slabiky.

Děláme to proto, že nakonec chceme, aby dítě vytvořilo slova skládající se z několika slabik nebo několika hlásek. Učení, jak se vytvářejí slabiky, je tedy na půl cestě ke syntéze slov, protože je jednodušší.

Analytické a syntetické hodiny nemusí být ve vašem jazyce k dispozici.

5. Globálním čtení slabik

Jaké je globální čtení slabik?

Při globálním čtení slabik se nestaráme o zvuky, ze kterých je slabika vytvořena. Jednoduše představujeme slabiku jako celek a učíme dítě, aby si je pamatovalo, identifikovalo je, vyslovovalo, ukazovalo na ně atd.

Tento způsob je užitečný pro děti, které nemohou dosáhnout analýzy a syntézy slabik.

6. Analýza a syntéza slov

V této fázi učíme analýzu a syntézu slova. Je to o jednu úroveň vyšší úkol ve srovnání s analýzou a syntézou slabik. Po dosažení této úrovně můžete říci, že děti chápou, jak se slova vytvářejí.

Analytické a syntetické hodiny nemusí být ve vašem jazyce k dispozici.

7. Globální čtení slov

Co je globální čtení slov?

Globální čtení slov znamená, že se nestaráme o zvuky, ze kterých je slovo vytvořeno. Slovo prezentujeme  jako celek a učíme dítě, aby si je pamatovalo, identifikovalo je, vyslovovalo je, ukazovalo na ně atd.

Tento způsob je užitečný pro děti, které nemohou dosáhnout analýzy a syntézy slov.

8. Psaní hlásek abecedy

Spolu s výcvikem čtenářských dovedností můžete dítě naučit psát hlásky abecedy. Díky digitálním zařízením je to zábavná činnost a může sedavé učení přerušit pohybovou aktivitou (pokud používáte interaktivní tabuli).

 

V každém případě praxe psaní pomáhá s rozvojem čtení - tablet vydává zvuk hlásky, než ji začnou děti psát.

Lekce psaní nemusí být ve vašem jazyce jěstě k dispozici.

9. Rozšiřte slovní zásobu

Tato aktivita je o zvýšení počtu slov (nebo jednoduchých vět), které je dítě schopno rozpoznat, říci, porozumět a používat. Tato aktivita není omezena na podstatná jména, ale také na jiné třídy slov. Přímo zvyšuje kvalitu komunikace mezi dítětem a členy rodiny.

Nabízí také vybudování základu druhého jazyka pro děti žijící v dvojjazyčných rodinách.

10. Generalizace

Co je generalizace?

Generalizace (nebo zobecnění) znamená, že když uvidíte jednoho motýla, dokážete rozpoznat jiného motýla kdekoliv na světě. Další příklad - jakmile uvidíte řeku, víte, jak by měly vypadat všechny řeky na naší planetě. Některé z nich budou širší, rychleji potečou, budou jinak zbarvené a stále to budou řeky.

Generalizační postižení je dobře známé ze světa autismu. Ovlivněny jsou však nejen autistické děti. Děti s Downovým syndromem a děti s mentálním postižením nemusí být schopny zobecnění jako neurotypické děti. Proto zobecnění musí trénovat. Neurotypičtí jedinci si neumí představit neschopnost zobecnit.

11. Výuka dalších slovních druhů

Výuka jiných slovních druhů dosahuje vrcholu základní schopností číst a porozumět řeči. Talíř může být bílý, červený nebo rozbitý. Vejce lze vařit nebo míchat. Brambory mohou být vařené, grilované, šťouchané nebo smažené. Auta mají různou barvu, výrobce a karoserii. Kočka může chodit pod stolem, přes koberec, podél zdi nebo kolem židle. Podlahu může vyčistit „on“, „ona“ nebo „oni“ atd.

Pokud vzděláváte děti s postižením, musíte všechny tyto podrobnosti učit. Formálně to jsou přídavná jména, slovesa, příslovce, předložky, zájmena, čísla atd.

bottom of page