Ocenění

Pracovali jsme 

tvrdě

Chivas Venture místní vítěz Slovensko 2017 Award

Seal of Excellence, fáze I, ESR 13,05 bodů, rok 2018 od Evropské komise

Seal of Excellence, fáze II, ESR 13,25 bodů, rok 2019 od Evropské komise

O Seal of Excellence (SoE)
Seal of Excellence je značka kvality udělená projektovým návrhům předloženým programu Horizont 2020, programu EU pro financování výzkumu a inovací, který těmto návrhům pomáhá najít alternativní financování.

Seal of Excellence uvádí základní informace o návrhu, výzvě a navrhovateli. Ukazuje politický závazek tím, že zobrazuje podpisy komisařů. Je jedinečný a bezpečný. Je digitálně zapečetěný proti podvodům, stejně jako návrh projektu a souhrnná zpráva o hodnocení.

Přečtěte si více o SoE: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

Naše milníky

Od počátku

2018 - 2020 Založili jsme nový podnikatelský subjekt přátelský pro nové investory - Visual Reading j.s.a, Úspěšně jsme dokončili všechny dva projekty financované Evropskou unií:

  • Vizuální čtení pro osoby se zdravotním postižením, kód ITMS 312041N128

  • Studie proveditelnosti Visual Reading® pro nástrojovou fázi pro malé a střední podniky II. ITMS kód 313031T079

2017 - 2018 Přidali jsme nové jazyky a typy lekcí. Zahájení prodeje 5-jazykové verze (SK, CZ, EN, PL, HU) pak v 1. polovině roku 2018 jsme přidali jazyky USA, Velké Británie, PT, AT, SC UK.

2016 Během roku 2016 jsme udělali: školení a prezentace v SK a CZ, shromáždili jsme požadavky na vývoj, rozšířili jsme poradenský tým, vytvořili jsme blog a zapojily jsme komunitu komunitu rodičů a uživatelů za účelem propagace a shromažďování reakcí na produkty. Přednášeli jsme o programu na seminářích a na školeních. Na základě zájmu se SW rozšířil do dalších poradenských center a speciálních škol, zejména v SK a CZ. Zahájili jsme prodej 3-lang. verze SK, CZ, EN.

2015 Vývoj metodiky pro klasifikaci dalších jazyků, jako je čeština, maďarština, polština a britská angličtina.

1) Rozvoj know-how v oblasti zpracování jazyků;

2) spuštění „beta aplikace“ pro SK, CZ, HU; 3) nepřetržitá implementace zpětné vazby od uživatelů - beta verze až 0,78

2013 Začátek testování provozu ve školce na MS Iľjušinova ul. V Bratislavě, ve třídě pro děti s poruchou autistického spektra a děti s pervazivní vývojovou poruchou. SW zahrnoval pouze slovenský jazyk. Vytvoření prvního poradenského týmu z odborníků. (beta verze 0.1.)

2012 Navázali jsme systematickou a pravidelnou spolupráci se speciální mateřskou školkou MŠ Iľjušinova, Bratislava, Slovensko. Toto vzdělávací zařízení pracuje s dětmi ASD (ASD - porucha autistického spektra).

2008 Dostal jsem počáteční nápad vytvořit SW pro učení čtení pro mého syna, který by nevyžadoval vysvětlení. Šlo o se žáka se speciálními potřebami (vytvoření verze 0.0.). Program obsahoval jeden výukový jazyk.

chivas_venture_logo_gold.png
SoE.JPG