education-background-2021-08-26-15-42-02-utc SMALL.jpg

Interaktivní slabikář

Pro speciální pedagogy a inkluzivní týmy.

Pro více informací volejte +421 948 494 630.

  • Facebook

Nástroj nové generace

Vzdělávací nástroj nové generace, který kombinuje tradiční postupy s digitálními technologiemi.

Do školy i domů

Určeno přimárne pro základní školy speciální, speciální školky, poradenská centra, sekundárně pro domácí vzdělávání.

Pro děti s SVP

Navrženo pro vzdělávání studentů se speciálními potřebami. Podporuje více diagnóz.

Interactive spelling book on table

FAQ

1. Co je to Interaktivní slabikář?

Jeho fyzické rozšíření platformy Visual Reading®. Skládá se z interaktivních „mluvících“ karet.

Více najdete v tomto videu .

2. Jaké jsou režimy slabikáře?

Slabikář nabízí tři režimy – režim Zobrazit a přečíst, režim Zobrazit a vyhláskovat a režim Vytvorit hláskovou lekci.

Více najdete v tomto videu .

3. Jaké jsou moduly slabikáře?

Slabikář je rozdělen do 17 modulů. Moduly byly vytvořeny tak, aby sledovaly konkrétní vzdělávací cíle.

Zde je seznam  všech modulů. A zde jsou videa, která popisují všechny moduly.

4. Jaké jsou elektronické součásti slabikáře

Slabikář se skládá z několika elektronických součástí. Je to tablet, čtečka karet a OTG redukce.

Podrobnosti najdete v tomto videu .

5. Jaké jsou vzdělávací cíle?

Interaktivní slabikář pomáhá dosáhnout jedenáct vzdělávacích cílů.

Seznam cílů najdete v seznamu níže.

6. Jaká jsou podporovaná zařízení?

Interaktivní slabikář můžete používat na zařízeních Android se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Velikost displeje by měla být 10 palců.

1. Phonological awareness

Videa, webináře, workshopy...

Workshop 1/8 - vytvoření profilu žáka

Připravte si tablet! Během tohoto workshopu se naučíte vytvářet profily pro studenty s různými diagnózami.

Obsah:

00:12 Zapínám Visual Reading

00:15 Popis ikon na hlavní obrazovce programu

01:11 Váš účet

01:37 Moduly Interaktívního slabikáře

01:48 Uživatelské statistiky

02:22 Vytvářím čtyři profily studentů

05:01 Výměna ilustrací za fotku studenta

06:09 Vytváření zbývajících tří profilů

06:36 Profil neurotypického studenta z Vietnamu

07:02 Přehled profilů studentů, které jsem vytvořil

08:18 Nastavení posilnění pro studenty

08:56 Nastavení písma pro dyslektika

10:15 Ukázka písem v lekci

12:32 Konec workshopu

Workshop 2/8 - moje první lekce

Naučte se vést svou první lekci a porovnejte rozdíly podle nastavení učení.

Obsah:

00:06 Mapa lekce

00:34 Navigace na mapě lekcí

00:58 Obsah mapy lekcí

02:03 Zelená lekce a Modrá lekce (vysvětlení rozdílu)

02:38 Větve Start a její obsah

03:18 Obsah abecední části

04:28 Obsah větve Ostatní

04:38 Větev Ostatní - Obrazová sekce

05:03 Větev Ostatní - Abecední sekce

05:13 Větev Ostatní - sekce Videa

05:33 Větev Ostatní - sekce Čísla

05:48 Větev Ostatní - Sekce posílení chování

06:03 Moje první lekce

06:18 Student Tomáš, ADHD, Autismus, Dyslexie, ukázka lekce

06:53 Studentka Sandra, Downův syndrom, ukázka lekce

08:33 Student Simon, Autismus, ukázka lekce

09:40 Student Bihn (Vietnam), Neurotypický, ukázka lekce

 

Workshop 1/2 - práce s fyzickými interaktivními kartami

Workshop 2/2 - práce s fyzickými interaktivními kartami

Obsah:

00:06 Přivítání

00:34 Co potřebujete k workshopu

01:00 Co dostanete na workshopu

01:18 Zapínám tablet

01:44 Zapínám Interaktivní slabikář

02:15 Začínám s testovacími kartami

03:35 Více informací o vzdělávacích cílech a modulech

03:53 Přikládání interaktivních karet

04:46 Zapínám slabikář

05:28 Fonologický modul

06:26 Vysvětlení ikon v režimu Zobrazit a přečíst

06:46 Písmo pro dyslektiky

07:05 Moduly Česká/česká abeceda, Tématická abeceda a Tématická abeceda s otevřenými slabikami

07:50 Lekce pro nácvik psaní

09:28 Modul Otevřené slabiky

10:11 Základní barvy a tvary

10:58 Modul Generalizace

11:14 Jak listovat v euroobalech

12:14 Modul Postatná jména

12:55 Moduly Množná čísla podstatných jmen a Přídavná jména

14:03 Moduly Ovoce a zelenina, Potraviny a jídla

14:29 Modul Domácí a divoká zvířata

14:47 Modul Jednoslabičná slova

15:02 Lekce pro nácvik psaní

16:18 Modul Animovaná slovesa a Zvířata a hmyz

17:52 Ukončení režimu Zobrazit a přečíst

19:40 Režim Zobrazit a vyhláskovat

20:24 Nastavení rychlosti hláskování

21:44 Režim Vytvořit lekci

22:52 Automatické posílení chování během lekce

23:57 Základní koncept pomůcky - fáze učení, fáze testování, odměňování žáka a bezvadné učení

24:39 Příklad fáze učení a fáze testování

28:10 Alternativní obsah modulu Animovaná slovesa

30:21 Použití posilujícího náramku

31:56 Ukázky interaktivních karet z modulů

33:08 Závěr první části workshopu

Pracujeme na tom! :)

 

Typy lekcí

Seznam všech typů lekcí, které můžete spustit nebo vytvořit v digitálním prostředí.

Nastavení platformy

Komplexní průvodce všemi nastaveními, která můžete najít ve Visual Reading®​ platforme.