top of page
education-background-2021-08-26-15-42-02-utc SMALL.jpg

Interaktivní slabikář

Nástroj nové generace pro individuální vzdělávání.

Pro více informací volejte +421 948 494 630.

  • Facebook

Nástroj nové generace

Vzdělávací nástroj nové generace, který kombinuje tradiční postupy s digitálními technologiemi. Pouze pro individuální výuku.

Do školy i domů

Určeno přimárně pro základní školy speciální, speciální školky, poradenská centra, sekundárně pro domácí vzdělávání.

Pro žáky...

Navrženo pro vzdělávání integrovaných a cizojazyčných žáků prvního stupně základních škol a speciálních základních škol.

Interactive spelling book on table

FAQ

1. Co je to elektronický interaktivní slabikář?

Jeho fyzické rozšíření platformy Visual Reading®. Skládá se z interaktivních „mluvících“ karet.

Více najdete v tomto videu .

2. Jaké jsou režimy slabikáře?

Slabikář nabízí tři režimy – režim Zobrazit a přečíst, režim Zobrazit a vyhláskovat a režim Vytvorit hláskovou lekci.

Více najdete v tomto videu .

3. Jaké jsou moduly slabikáře?

Slabikář je rozdělen do 17 modulů. Moduly byly vytvořeny tak, aby sledovaly konkrétní vzdělávací cíle.

Zde je seznam  všech modulů. A zde jsou videa, která popisují všechny moduly.

4. Jaké jsou elektronické součásti slabikáře

Slabikář se skládá z několika elektronických součástí. Je to tablet, čtečka karet a OTG redukce.

Podrobnosti najdete v tomto videu .

5. Jaké jsou vzdělávací cíle?

Interaktivní slabikář pomáhá dosáhnout jedenáct vzdělávacích cílů.

Seznam cílů najdete v seznamu níže.

6. Jaká jsou podporovaná zařízení?

Interaktivní slabikář můžete používat na zařízeních Android se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Velikost displeje by měla být 10 palců.

7. Co je zásobník karet?

Je to nástroj, který vám umožní používat vybrané karty téměř okamžitě.

Není třeba brát složku a ztrácet čas hledáním a tříděním karet. Pojďme se na to podívat!

1. Phonological awareness

Videa, webináře, workshopy...

Workshop 1/8 - vytvoření profilu žáka

Připravte si tablet! Během tohoto workshopu se naučíte vytvářet profily pro studenty s různými diagnózami.

Obsah:

00:12 Zapínám Visual Reading

00:15 Popis ikon na hlavní obrazovce programu

01:11 Váš účet

01:37 Moduly Interaktívního slabikáře

01:48 Uživatelské statistiky

02:22 Vytvářím čtyři profily studentů

05:01 Výměna ilustrací za fotku studenta

06:09 Vytváření zbývajících tří profilů

06:36 Profil neurotypického studenta z Vietnamu

07:02 Přehled profilů studentů, které jsem vytvořil

08:18 Nastavení posilnění pro studenty

08:56 Nastavení písma pro dyslektika

10:15 Ukázka písem v lekci

12:32 Konec workshopu

Workshop 2/8 - moje první lekce

Naučte se vést svou první lekci a porovnejte rozdíly podle nastavení učení.

Obsah:

00:06 Mapa lekce

00:34 Navigace na mapě lekcí

00:58 Obsah mapy lekcí

02:03 Zelená lekce a Modrá lekce (vysvětlení rozdílu)

02:38 Větve Start a její obsah

03:18 Obsah abecední části

04:28 Obsah větve Ostatní

04:38 Větev Ostatní - Obrazová sekce

05:03 Větev Ostatní - Abecední sekce

05:13 Větev Ostatní - sekce Videa

05:33 Větev Ostatní - sekce Čísla

05:48 Větev Ostatní - Sekce posílení chování

06:03 Moje první lekce

06:18 Student Tomáš, ADHD, Autismus, Dyslexie, ukázka lekce

06:53 Studentka Sandra, Downův syndrom, ukázka lekce

08:33 Student Simon, Autismus, ukázka lekce

09:40 Student Bihn (Vietnam), Neurotypický, ukázka lekce

Webinars

Workshop 1/2 - práce s fyzickými interaktivními kartami

Workshop 3/8 - statistika, pokračujte kde jste skončili, lekce na míru

Obsah:

00:06 Přivítání

00:34 Co potřebujete k workshopu

01:00 Co dostanete na workshopu

01:18 Zapínám tablet

01:44 Zapínám Interaktivní slabikář

02:15 Začínám s testovacími kartami

03:35 Více informací o vzdělávacích cílech a modulech

03:53 Přikládání interaktivních karet

04:46 Zapínám slabikář

05:28 Fonologický modul

06:26 Vysvětlení ikon v režimu Zobrazit a přečíst

06:46 Písmo pro dyslektiky

07:05 Moduly Česká/česká abeceda, Tématická abeceda a Tématická abeceda s otevřenými slabikami

07:50 Lekce pro nácvik psaní

09:28 Modul Otevřené slabiky

10:11 Základní barvy a tvary

10:58 Modul Generalizace

11:14 Jak listovat v euroobalech

12:14 Modul Postatná jména

12:55 Moduly Množná čísla podstatných jmen a Přídavná jména

14:03 Moduly Ovoce a zelenina, Potraviny a jídla

14:29 Modul Domácí a divoká zvířata

14:47 Modul Jednoslabičná slova

15:02 Lekce pro nácvik psaní

16:18 Modul Animovaná slovesa a Zvířata a hmyz

17:52 Ukončení režimu Zobrazit a přečíst

19:40 Režim Zobrazit a vyhláskovat

20:24 Nastavení rychlosti hláskování

21:44 Režim Vytvořit lekci

22:52 Automatické posílení chování během lekce

23:57 Základní koncept pomůcky - fáze učení, fáze testování, odměňování žáka a bezvadné učení

24:39 Příklad fáze učení a fáze testování

28:10 Alternativní obsah modulu Animovaná slovesa

30:21 Použití posilujícího náramku

31:56 Ukázky interaktivních karet z modulů

33:08 Závěr první části workshopu

Obsah:

00:10 Statistika výuky

00:41 Započaté učivo, učivo v procesu, zvládnuté učivo

01:46 Vlastní lekce (lekce na míru)

02:45 Jak vytvořit lekci z modulů Interaktivního slabikáře

03:25 Jak vybrat objekty do vlastní lekce

05:16 Rekapitulace (vytvoření a spuštění vlastní lekce)

05:51 Vlastní lekce 01 Základní barvy v profilu žáka Tomáše

07:36 Vlastní lekce 01 Základní barvy v profilu žákyně Sandry 09:07 Vlastní lekce 01 Základní barvy v profilu žáka Simona

10:03 Jak vyberu objekty do lekce – základní mechanismus vytváření lekcí

11:17 Jak vytvořit vlastní lekci z modulu Otevřené slabiky

11:42 Jak vytvořit vlastní lekci z modulu Animovaná slovesa

12:27 Rekapitulace – závěrečný sumář workshopu

Workshop (4 z 8) - vlastní lekce, bezvadné učení, posílení chování, statistika učení

Workshop (5 z 8) - modrá lekce, individualizace posílení chování

Obsah:

0:11 Animovaná slovesa a Otevřené slabiky, ukázky lekcí

0:28 Lekce Otevřené slabiky v profilu žákyně Sandry

1:06 Fáze učení

1:23 Fáze testování

1:53 Chyba v lekci

2:14 Oprava vlastní lekce

2:45 Odstranění duplicitní slabiky z lekce

2:57 Lekce Otevřené slabiky v profilu žáka Tomáše

3:10 Rozdíly v lekci

3:41 Posílení chování

4:13 Popis ikon - spustit zelenou lekci, spustit modrou lekci atd. 4:50 Vypnutí slabik, které v lekci nechcete

5:07 Lekce Otevřené slabiky v profilu žáka Binha

6:38 Animovaná slovesa - ukázka lekcí

6:49 Lekce Animovaná slovesa v profilu žáka Simona

7:01 Fáze učení

7:26 Fáze testování

7:55 Statistika učení žáků

8:45 Rekapitulace lekcí

9:32 Konec videa

Obsah:

0:12 Modrá lekce - ukázka z abecední části

3:29 Modrá lekce - ukázka z obrázkové části

5:35 Statistika žákovské Sandry

5:49 Posílení chování

6:14 Kde najdu posílení?

6:49 Seznam posílení

7:45 Jak přidám další posílení?

8:31 Vlastní posílení - fotografie rodinných příslušníků

10:08 Jak vypadá posílení v lekci?

12:07 Ukázka sekce posílení

12:17 Vlastní posílení - pohádkové postavičky

Modules-anchor

Typy lekcí

Seznam všech typů lekcí, které můžete spustit nebo vytvořit v digitálním prostředí.

Nastavení platformy

Komplexní průvodce všemi nastaveními, která můžete najít ve Visual Reading®​ platforme.

bottom of page