Dlouhý příběh krátce

Před 12 lety ...

Před dvanácti lety jsem nemohl nic slovně vysvětlit svému autistickému synovi, a tak jsem začal přemýšlet o tom, jak ho budu učit. Díky své vášni pro informační technologie a psychologii jsem se rozhodl použít počítač, abych ho naučil číst jeho první slabiky. A to fungovalo.

V roce 2012 jsem tedy vydal první verzi Visual Reading® - speciální pedagogika pro širokou veřejnost v mém mateřském jazyce a zdarma.

Dosáhnout dnešní úrovně aplikace nebylo snadné. S hrdostí mohu říci, že jsme vytvořili „vzdělávací nástroj nové generace pro příští desetiletí“.

Dušan Baranec, zakladatel.

Adam Ja.jpg