Jak spustit základní typ lekce?

 

Základní typ lekce znamená, že lekce se skládá ze dvou fází:

> fáze učení

> fáze testování

Jak vypadá fáze učení

Ve fázi učení dítě klikne na objekt na obrazovce a dostane zvukový stimul. Může to být krátká věta, slovo, slabika, zvuk nebo jiný slyšitelný obsah, jako jsou zvuky zvířat a pod.

Jak vypadá fáze testování

Ve fázi testování dostane dítě zvukový podnět (jednoduše řečeno zvuk) a musí kliknout na příslušný objekt na obrazovce.

Proč máme fázi učení

Nejprve musíme dítěti představit zvuk objektu. Tato fáze může být několikrát opakována před tím, než přejdete k fázi testování.

 

Proč máme testovací fázi

Tuto fázi potřebujeme, abychom ověřili, že dítě rozumí a pamatuje si spojení mezi objektem a zvukem. Je dobré zkontrolovat tabulku získaných dovedností a zjistit, jak se dítě učí. (viz Kde najít tabulku získaných dovednosti)

 

Tipy:

- Fázi učení můžete vypnout, pokud zjistíte, že dítě zná většinu lekce (viz. Jak vypnout fázi učení).

- Vypněte testovací fázi, pokud chcete zmírnit požadavky kladené na své dítě (viz Jak vypnout testovací fázi).

Stopa verze / data: 1.8.12 / 11. července 2020