Jak spustit analyticko-syntetickou (A/S) lekci?

Analyticko-syntetická lekce je typ lekce, který se skládá ze dvou fází - analýzy a syntézy.

Ve fázi analýzy se dítě učí konkrétní zvuky, z nichž je slovo vytvořeno.

 

Ve fázi syntézy dítě spojí zvuky, aby vytvořilo slovo, které analyzovalo v předchozí fázi.

A/S lekce jsou aktuálně k dispozici pro všechny jazyky a jsou umístěny:

  • na mapě lekcí> Abeceda > Slabiky > Analyticko-syntetické kruhy

  • na mapě lekcí> Abeceda > Slova > Nohy - Váza - Ryba a zbývající lekce

A/S lekce můžete vytvořit pro slovenský, maďarský, polský a český jazyk ze všech slov, která jsou k dipozici na Mapě lekcí > Ostatní > Obrázková část klepnutím na ikonu lekce A/S (viz obrázek níže).

 

Stopa verze / data: 1.8.7 / 21. května 2020