Jak zakoupit další moduly?

 

Neustále pracujeme na dalších modulech, které vám pomohou dosáhnout vzdělávací cíle . Každý z těchto cílů bude podpořen jedním nebo více moduly. Modul bude k dispozici pouze v digitální podobě nebo ve formě fyzických interaktivních NFC karet.

Pracujeme na následujících modulech:

> Modul animovaných sloves

> Modul fonologického uvědomování

> Modul množných čísel podstatných jmen

> Modul otevřených slabik

> Modull ovoce a zelenina

> Modul potraviny a jídla

> Modul předložky

> Modul zájmena

> Modul povolání

> Abecední modul

> Modul tematické abecedy

> Modul zvířata a hmyz 

> Malý, střední a velký modul pro kontrolu pravopisu

Tyto moduly budou k dispozici v příštích měsících v různých jazycích. Začínáme slovenským jazykem a americkou angličtinou.

Všechny dostupné moduly budou uvedeny v následující části.

Dostupné moduly: v tuto chvíli žádné moduly nejsom dostupné.

Stopa verze / data: 1.8.12 / 24. července 2020