Jak spravovat moduly platformy Visual Reading®?

Některé jazyky nabízejí další obsah. Říkáme tomu „moduly“. Tyto moduly mohou obsahovat různé typy obrázků, zvuků a videa.

Jak platforma roste, můžeme některé z nich změnit. V tomto případě si moduly můžete stáhnout znovu a získat nejnovější verzi.

Pokud to chcete udělat, postupujte podle následujících pokynů.

Version/Date footprint: 1.8.0/May 12 2020