Jak vytvářet a používat interaktivní karty?

Interaktivní karty jsou plastové nebo papírové NFC karty, které interagují se zařízeními vybavenými NFC čipy, jako jsou smartfóny nebo tablety s čipem NFC.

Interaktivní karta se může zobrazit:

> zvuky hlásek

> slabiky

> slova typu

>> slovesa

>> předložky

>> zájmena

>> substantiva

>> podstatná jména v množném čísle

>> čísla

> oblíbené obrázky zvířat

> tváře členů rodiny

> obrázky domácích zvířat

> různé aktivity

> atd.

Tyto karty lze použít pro řadu vzdělávacích cílů. Na obrázcích níže najdete vše, co potřebujete k vytvoření interaktivních karet.

Interaktivní karty jsou nezávislé na jazyce.

Stopa verze / data: 1.8.7 / 22. května 2020