Jak přidat nová podstatná jména, přídavná jména, množná čísla a další typy slovních druhů?

Visual Reading® obsahuje kolem 900 podstatních jmen a asi 400 zvuků a slabik. Pokud chcete tento obsah rozšířit, jste vítáni.

Opakujte prosím následující kroky.

Version/date footprint: 1.8.0/May 10 2020