Jak zapnout NFC režim pro mluvící karty a předměty?

Visual Reading® - speciální pedagogika nabízí několik NFC režimů.

Režim NFC - Zobrazit a přečíst

Tento režim zobrazuje obrázek a reprodukuje zvuk podle karty, kterou přiložíte ke NFC čtečce.

Režim NFC Zobrazit a vyhláskovat

Tento režim zobrazuje obraz a hláskuje zvuky slova podle karty, kterou přiložíte ke NFC čtečce.

Režim NFC Vytvořte lekci

Tento režim vytvoří analyticko-syntetickou lekci podle karty, kterou přiložíte ke NFC čtečce.

Stopa verze / data: 1.8.12 / 15. července 2020