Naši odborníci

Náš nejcennější sociální kapitál

V průběhu let spolupracovali na projektu Visual Reading® - speciální pedagogika následující jednotlivci:

  • Mgr. Alena Hrtanová (speciální pedagožka)

  • PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA (behaviorální analytička, vysokoškolská učitelka)

  • Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA (behaviorální analytička, majitelka soukromého centra)

  • Mgr. Ivana Trellová, BCBA (behaviorální analytička, vysokoškolská učitelka)

  • Mgr. Adriana Pašáková (speciální pedagožka)

  • PaedDr. Michaela Rumanková (speciální pedagožka)

  • MVDr. Michaela Vlasáková, PhD. (ABA prakťička)

  • Mgr. Petra Vraňáková (léčebná pedagožka)

  • Mgr. Katarína Mravíková (léčebná pedagožka)